Me 68 vota për u votua rekomandimi që te shkarkohet Gjyldane Kiçmari, anëtare e bordit të ndërmarrjes publike KOSTT, raporton Ekonomia Online.

Ky votim u bë pasi Komisioni për Ekonomi, ka kërkuar që si pikë e rendit të ditës të jetë edhe pika mbi shqyrtimin e raportit me rekomandime për shkarkimin e Gjyldane Kiçmari, anëtare e bordit të ndërmarrjes KOSTT.

Me 68 vota për u votua rekomandimi që te shkarkohet Gjyldane Kiçmari, anëtare e bordit të ndërmarrjes publike KOSTT, raporton Ekonomia Online.Ky votim u bë pasi Komisioni për Ekonomi, ka kërkuar që si pikë e rendit të ditës të jetë edhe pika mbi shqyrtimin e raportit me rekomandime për shkarkimin e Gjyldane Kiçmari, anëtare e bordit të ndërmarrjes KOSTT.