Pavarësisht përgatitjes së lartë profesionale, veterani i UÇK-së nuk pranohet si inspektor sanitar!,Ky është reagimi i tij:Unë jam Ali Halili nga Ferizaj, kam aplikuar për inspektor sanitar në Ministrinë e Shëndetesisë dhe nuk jam pranuar. Së pari desha të ju njoftoj rreth ngjarjeve të mëhershme që kanë ndodhur me mua dhe 95 inpsektorë sanitarë!

Unë jam angazhuar si inspektor sanitar në tetor të vitit 2020, dhe kam qenë në marrëdhënie pune deri më 18 qershor 2021, datë në të cilën ministri Vitia, konkretisht sekretari i tij Dr. Naim Bardiqi, na njofton për mos vazhdimin e kontratës me arsyetimin se s’ka mjete financiare.

Nje muaj më vonë i largojnë edhe 20 inspektorë sanitarë me të njëjtën arsye, duke e lënë AUV-in pa inspektorë sanitarë, që ishin të angazhuar për zbatimin e masave të Qeverisë mbi parandalimin dhe luftimin e pandemisë Covid-19, edhe pse pandemia në asnjë vend të Evropës nuk ishte shpallur e mbyllur.
Pas dy muajve të largimit tonë, është hapur konkursi për pranim të inspektorëve sanitarë ku aplikova edhe unë.

Kisha shumë besim në këtë Qeveri se do të punojë “DREJT”, prandaj nuk jam interesuar të gjej ndonjë mik për intervencë, edhe pse kam pasë shumë prej tyre!
Në listën e të pranuarve në regjionin e Ferizajt nuk figuron emri im, edhe pse i kisha të gjitha pregatitjet profesionale të cilat po i shkruaj më poshtë:

CV: Ali Halili, Ferizaj, ditëlindja 23.03.1976
– Kam përfunduar Fakultetin e Mjekësisë Veterinare (5 vjeçar), në Tiranë,
– Kam të përfunduar masterin në Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore,
– Jam i certifikuar për sistemin HACCP,
– Jam i certifikuar per Higjienë dhe Inspektim te mishit.

Përvoja e punës: Kam punuar inspektor veterinar 5 vite në komunën e Ferizajt,Përpos detyrave të shumta që i kam kryer (kontrollin e artikujve ushqimorë me origjinë shtazore), që kanë të bëjnë drejtpërdrejt me mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve, njëkohësisht kam udhëhequr edhe shtabin për parandalimin dhe luftimin e gripit te shpezëve në regjionin e Ferizajt, në vitin 2005/2006,Kam qenë inspektor sanitar i angazhuar nga Ministria e Shendetësisë nga tetori i vitit 2020 deri më 18 qershor 2021,Jam antar i Kryesisë së Odës Veterinare të Kosovës,jam veteran i UÇK-së.

Në mesin e të pranuarve për regjionin e Ferizajt, shumica e tyre janë vetëm me bachelor, po ashtu gjysma e të pranuarve të tjerë nuk jetojnë në regjionin e Ferizajt, ndërsa mua më refuzojnë pa ndonjë arsye dhe shpjegim.
Gjithashtu, shumica e inspektorëve që kanë punuar gjatë pandemisë 2020/2021 nuk janë pranuar, por janë zëvendësuar me 85 inspektorë të rinj dhe pa përvojë!