Policia e Kosovës konfirmoi se një person i moshës 50-vjeçare është vra,rë nga dy persona, të cilët kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të të ndjerit.Gazeta Insajderi merr vesh se Lirim Jakupi është njëri nga të dyshuarit për vra,sjen e 50 vjeçarit sonte në Gjilan.Lirim Jakupi është i njohur për vepra penale si vra,sje e arratisje nga burgu.

Ai ishte luftëtari i tri luf,tave në trojet shqiptare, atë të Kosovës, të Luginës së Preshevës, Medvegjës e Bujanocit, si dhe luf,tës së Maqedonisë.Ai përjetoi burgjet e UNMIK-ut, burgjet e Kosovës, EULEX-it, Maqedonisë, KFOR-it, Serbisë dhe shumë procese tjera.Lirim Jakupi ishte përballur me shumë akuza nga drejtësia si ajo vendore, serbe e ndërkombëtare për krime luf,te.

Për veprat e kryera në Maqedoni gjatë periudhës shtator-dhjetor 2014, Lirim Jakupi aku.zohej nga EULEX-i. Ndaj Jakupit edhe ishte ngritur aktakuza për kryerje të vra,sjes së rëndë në tentativë, shkaktim të lëndimit të rëndë trupor dhe su,lm kundër personave zyrtarë gjatë kryerjes së detyrës.

Rasti sipas EULEX-it ka të bëjë me pretendimet që i pandehuri, në shtator dhe në dhjetor 2004, ka sul,muar dhe ka hapur zjarr ndaj zyrtarëve policorë në Shkup dhe në Tetovë duke iu shkaktuar lën,dime të rënda.EULEX pretendon se Lirim Jakupi iku nga vendi i kri,mit. Ai u arrestua në Kosovë në janar të vitit 2014 dhe prej atëherë ka qenë në paraburgim. Ky ishte një hetim i përbashkët i kryer nga hetuesit e EULEX-it të njësitit të kri,mit të organizuar së bashku me prokurorët dhe hetuesit nga Republika e Maqedonisë ka sqaruar EULEX-i.